Dr. Blaženka Tomić-Kummer – pedijatrijska ordinacija

Dr. Blaženka Tomić-Kummer – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0092223

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 865086508
Status: koncesija

Adresa: Zaprešić, Ulica Pavla Lončara 1
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1303