Dr. Mirjana Tomčić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirjana Tomčić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0112194

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 071207120
Status: koncesija

Adresa: Sesvete, Ninska Ulica 16
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1260