Dr. Gordana Tomašić-Čubranić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Gordana Tomašić-Čubranić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0119008

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 259625965
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Kumičićeva 8
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1629