Dr. Nevenka Tomašek-Rubil – pedijatrijska ordinacija

Dr. Nevenka Tomašek-Rubil – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0161101

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod
Šifra ordinacije: 284528455
Status: koncesija

Adresa: Slavonski Brod, Borovska Ulica 7
Broj i naziv pošte: 35000 Slavonski Brod

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1401