Dr. Tereza Tičić Rokov – pedijatrijska ordinacija

Dr. Tereza Tičić Rokov – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0186147

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 900019980
Status: dom zdravlja

Adresa: Zadar, Ivana Mažuranića 28A
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1333