Dr. Branka Buneta – ginekološka ordinacija

Dr. Branka Buneta – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0154717

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900003057
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Avelina Turka 2
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4370