Dr. Vlado Busić – ginekološka ordinacija

Dr. Vlado Busić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0143952

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 826882684
Status: koncesija

Adresa: Podsused-Vrapče, Zagreb, Vrabečak 4
Broj i naziv pošte: 10090 Zagreb-Susedgrad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7013