Dr. Branka Zadol – pedijatrijska ordinacija

Dr. Branka Zadol – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0184785

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900020202
Status: dom zdravlja

Adresa: Beli Manastir, Školska 5
Broj i naziv pošte: 31300 Beli Manastir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 920