Dr. Venera Zahariev Španiček – pedijatrijska ordinacija

Dr. Venera Zahariev Španiček – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0197157

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900020636
Status: dom zdravlja

Adresa: Zaprešić, Ulica Pavla Lončara 1
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1004