Dr. Branka Zuzel-Šantek – pedijatrijska ordinacija

Dr. Branka Zuzel-Šantek – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0102032

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec
Šifra ordinacije: 122512251
Status: koncesija

Adresa: Čakovec, France Prešerna 16
Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1446