Dr. Milica Đekić-Jakovac – pedijatrijska ordinacija

Dr. Milica Đekić-Jakovac – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0021342

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 652765270
Status: koncesija

Adresa: Novi Zagreb – Zapad, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10020 Zagreb-Novi Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1282