Dr. Davorka Kuvačić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Davorka Kuvačić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 311138

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900017015
Status: dom zdravlja

Adresa: Omiš, Put Mlije 2
Broj i naziv pošte: 21310 Omiš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1316