Dr. Mirjana Kušurin – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mirjana Kušurin – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 327832

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 868786870
Status: koncesija

Adresa: Vrgorac, Vukovarska 23
Broj i naziv pošte: 21276 Vrgorac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2046