Dr. Dijana Poplašen – medicina rada

Dr. Dijana Poplašen – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: GRAD ZAGREB
Status: koncesija

Adresa: Maretićeva Ulica 18
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: