Dr. Mira Pleskalt-Bartonj – medicina rada

Dr. Mira Pleskalt-Bartonj – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: BJELOVARSKO-BILOG
Status: koncesija

Adresa: Ul. Andrije Kačić-Miošića 30
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: