Dr. Dolores Gall-Sviderek – pedijatrijska ordinacija

Dr. Dolores Gall-Sviderek – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0107581

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 259725978
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Cambierieva 7
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1597