Dr. Stana Gardijan – pedijatrijska ordinacija

Dr. Stana Gardijan – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0104935

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 633863386
Status: koncesija

Adresa: Jastrebarsko, Kralja Tomislava 29
Broj i naziv pošte: 10450 Jastrebarsko

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1292