Dr. Dominika Najev – ginekološka ordinacija

Dr. Dominika Najev – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0135542

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 232423245
Status: koncesija

Adresa: Split, Mostarska 19
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6554