Dr. Nenad Muršić – ginekološka ordinacija

Dr. Nenad Muršić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0152668

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica
Šifra ordinacije: 335633560
Status: koncesija

Adresa: Đurđevac, Ljudevita Gaja 1
Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4884