Dr. Dragan Konstantinović – ordinacija dentalne medicine

Dr. Dragan Konstantinović – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 332895

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 461646161
Status: koncesija

Adresa: Donja Dubrava, Ulica Dragutina Mandla 3
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2353