Dr. Mirjana Kontić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mirjana Kontić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 322768

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 819581950
Status: koncesija

Adresa: Podgorač, Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 5
Broj i naziv pošte: 31500 Našice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2430