Dr. Dragiša Stanić – ginekološka ordinacija

Dr. Dragiša Stanić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0154355

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 097709778
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Ulica Ljudevita Posavskog 2
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6459