Dr. Siniša Stanković – ginekološka ordinacija

Dr. Siniša Stanković – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0107972

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 264826485
Status: koncesija

Adresa: Ivanić-Grad, Omladinska Ulica 25
Broj i naziv pošte: 10310 Ivanić-Grad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7558