Dr. Dubravko Doblanović – ordinacija dentalne medicine

Dr. Dubravko Doblanović – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 324485

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 104210427
Status: koncesija

Adresa: Maksimir, Ulica Ivana Rendića 35
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2245