Dr. Mirjana Dmitrašinović – ordinacija dentalne medicine

Dr. Mirjana Dmitrašinović – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 330655

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 888488840
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Pulska 46A
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1959