Dr. Đurđica Šešo-Šimić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Đurđica Šešo-Šimić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0103527

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900011823
Status: dom zdravlja

Adresa: Sesvete, Ninska Ulica 10
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1178