Dr. Štefanija Sirovec-Mikša – pedijatrijska ordinacija

Dr. Štefanija Sirovec-Mikša – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0081116

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina
Šifra ordinacije: 876787677
Status: koncesija

Adresa: Zabok, Trg Svete Jelene 6
Broj i naziv pošte: 49210 Zabok

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1219