Dr. Elvira Škunca-Radman – ginekološka ordinacija

Dr. Elvira Škunca-Radman – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0075205

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 467346739
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Kumičićeva 8
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7218