Dr. Emalija Čupić Gović – pedijatrijska ordinacija

Dr. Emalija Čupić Gović – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0016497

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 478147813
Status: koncesija

Adresa: Drniš, Ulica Josipa Kosora 14
Broj i naziv pošte: 22320 Drniš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1041