Dr. Mirela Čurlin – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirela Čurlin – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0165581

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik
Šifra ordinacije: 264526457
Status: koncesija

Adresa: Župa Dubrovačka, Vukovarska 44
Broj i naziv pošte: 20207 Mlini

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1872