Dr. Ginekologija3 Dz Čakovec – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija3 Dz Čakovec – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9991590

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec
Šifra ordinacije: 900024216
Status: dom zdravlja

Adresa: Prelog, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 7
Broj i naziv pošte: 40323 Prelog

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 3117