Dr. Katarina Dvornik – ginekološka ordinacija

Dr. Katarina Dvornik – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0196452

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900009497
Status: dom zdravlja

Adresa: Makarska, Stjepana Ivičevića 2
Broj i naziv pošte: 21300 Makarska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2619