Dr. Ginekologija3 Dz Zagrebačke Županije – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija3 Dz Zagrebačke Županije – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9999787

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900007346
Status: dom zdravlja

Adresa: Križ, Ulica Zdeneka Tomičeka BB
Broj i naziv pošte: 10314 Križ

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2079