Dr. Ginekologija5 Dz Zagrebačke Županije – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija5 Dz Zagrebačke Županije – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9900560

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900026030
Status: dom zdravlja

Adresa: Dugo Selo, Ulica Dragutina Domjanića 12A
Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4704