Dr. Ginekologija5 Dz Prim.-Goranske Žup. – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija5 Dz Prim.-Goranske Žup. – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9990780

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900024542
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Osječka BB
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6109