Dr. Ginekologija5 Dz Prim.-Goranske Žup. – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija5 Dz Prim.-Goranske Žup. – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9900136

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900009446
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Turkovo 40/I
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5862