Dr. Gordana Krupić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Gordana Krupić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 325309

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 782878288
Status: koncesija

Adresa: Novi Zagreb – Zapad, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10020 Zagreb-Novi Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1992