Dr. Irena Krtić-Jobst – ordinacija dentalne medicine

Dr. Irena Krtić-Jobst – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 342742

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 238523853
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Ulica Stjepana Radića 46
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2348