Dr. Helena Blažić – medicina rada

Dr. Helena Blažić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ISTARSKA
Status: koncesija

Adresa: Cankarova Ulica 7
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: