Dr. Mirjana Blažević – medicina rada

Dr. Mirjana Blažević – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: PRIMORSKO-GORANSK
Status: dom zdravlja

Adresa: Stubište Dr. Vande Ekl 1
Broj i naziv pošte: 51410 Opatija

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: