Dr. Ilva Marić – ginekološka ordinacija

Dr. Ilva Marić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0189065

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar
Šifra ordinacije: 329232924
Status: koncesija

Adresa: Zadar, Ivana Mažuranića 28B
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7427