Dr. Ivan Marčeta – ginekološka ordinacija

Dr. Ivan Marčeta – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0182235

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 210321032
Status: koncesija

Adresa: Novi Zagreb – Istok, Kauzlarićev Prilaz 7
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6065