Dr. Ines Jurčević – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ines Jurčević – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0202142

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900024445
Status: dom zdravlja

Adresa: Krk, Vinogradska 2B
Broj i naziv pošte: 51500 Krk

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 815