Dr. Velinka Jukić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Velinka Jukić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0036676

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 797979794
Status: koncesija

Adresa: Sinj, Ramska Ulica BB
Broj i naziv pošte: 21230 Sinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2039