Dr. Ines Kassal-Andrašević – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ines Kassal-Andrašević – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0109746

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 277627761
Status: koncesija

Adresa: Crikvenica, Kotorska 13B
Broj i naziv pošte: 51260 Crikvenica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1387