Dr. Mirjana Katić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Mirjana Katić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0153079

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900022256
Status: dom zdravlja

Adresa: Split, Šižgorićeva 20
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1440