Dr. Iva Jelčić Ilijić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Iva Jelčić Ilijić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 348465

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 277827787
Status: koncesija

Adresa: Cres, Turion 26
Broj i naziv pošte: 51557 Cres

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1207