Dr. Marijan Jelić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marijan Jelić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 346616

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 270427040
Status: koncesija

Adresa: Split, Ljubićeva 24/I
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2333