Dr. Ivan Razum – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ivan Razum – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0173690

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900014890
Status: dom zdravlja

Adresa: Jastrebarsko, Kralja Tomislava 29
Broj i naziv pošte: 10450 Jastrebarsko

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1107