Dr. Slađana Ratković – pedijatrijska ordinacija

Dr. Slađana Ratković – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0195383

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Gospić
Šifra ordinacije: 900018372
Status: dom zdravlja

Adresa: Gospić, Kaniška Ulica 111
Broj i naziv pošte: 53000 Gospić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1459